ابزار کاربر

ابزار سایت


اجتماعی_نبودن
اجتماعی نبودن

تنهایی . عزلت
<>
اجتماعی نبودن . گوشه‌گیری
رانده . غیر‌اجتماعی . تنها ↓ . بی‌کس ↓ . گوشه‌گیر . . پَرت


تنها

تنها ، تک‌وتنها ، یکه ، یکه‌وتنها
مجرد ، منزوی ، گوشه‌گیر ، غریبه ، بی‌کس

بی‌کس

بی‌کس‌وکار . پریشان . دورافتاده از وطن
غریب ، غریبه ، یکه ، یکه‌وتنها . تنها
بیکس


883 unsociability

اجتماعی_نبودن.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/19 13:59 توسط jamshydf