ابزار کاربر

ابزار سایت


اختیاری

++ اختیاری


{از روی اختیار}
ارادی، عمدی، ازقصد
خودکرده، غیر اجباری، انتخابی
داوطلبانه ، خودخواسته


{بدون ارائه دلیل}
بی‌ربط ، دل‌بخواه، قراردادی

اختیاری.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/17 19:48 توسط jamshydf