ابزار کاربر

ابزار سایت


استوار

++ استوار

جاداده(شده) ، چیده(شده) ، شداد

عمودی

کاشته ، گذاشته(شده) ، محکم

استوار.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/08 11:53 توسط jamshydf