ابزار کاربر

ابزار سایت


انسداد

++ انسداد
ممانعت
<>
بسته‌کننده . . دربان
مسدود . . مُهرشده . . بسته
مسدود کردن . . مسدود شدن


++ بسته‌کننده
بندآب ، سد خاکی ، منگنه

++ مسدود شدن
ایستادن ، بازایستادن ، بسته شدن ، بند آمدن

انسداد.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/08 22:52 توسط jamshydf