ابزار کاربر

ابزار سایت


انگیزش

++ انگیزش
تحریک ، ترغیب ، تشویق
تحسین ، تهییج
وسوسه ، اغوا ، فریب
تطمیع، ارتشا
فشار، تأثیر
امر به‌معروف
نهی ازمنکر ، بازداشتن
اشاعه ، ترویج
اثبات ، آموزش
شست‌وشوی مغزی ، مغزشویی ، تحمیق
عوام‌فریبی ، تلقین ، القا
اعمال نفوذ
خواهش ، التماس


++ تحریک کردن
نهیب زدن

++ محرّک
تند ، شورانگیز

++ وسوسه کردن
قبولاندن

انگیزش.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/26 13:01 توسط jamshydf