ابزار کاربر

ابزار سایت


به_هم_ریخته

++ به‌هم‌ریخته

پژمرده ، پوسیده ، زنگ زده ، غیرقابل استفاده ، کهنه ، لنگ ، نابه‌سامان ، نامتعادل ، نامتقارن ، نخ‌نما

به_هم_ریخته.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/12 19:25 توسط jamshydf