ابزار کاربر

ابزار سایت


بیهوده
بیهوده

هدر ، هیچ ، پوچ
بی‌نتیجه . کتره‌ای


بی‌جوهر

عارضی ، عبث ، باطل ، ناچیز
بی‌پایه ، بی‌پا ، بی‌جهت ، بی‌خود ، بی‌اساس
واهی، خیالی ؛ پوچ ، مهمل ، توخالی
کشکی


{سخن بیهوده}

یاوه، مهمل، چرند
عبث، نامعقول، محال
باطل ؛ بیفکرانه

بیهوده.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/08 23:07 توسط morvarid