ابزار کاربر

ابزار سایت


بی_احترامی

++ بی‌احترامی
توهین . . بی‌ادبی
توهین‌آمیز . . مورد بی‌احترامی . . اهانت‌کننده


++ توهین
فحاشی ، فحش

++ توهین‌آمیز
برخورنده ، موهن

بی_احترامی.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/04 16:22 توسط jamshydf