ابزار کاربر

ابزار سایت


بی_تزویری

++ خامی - بی‌تزویری

خامی ، رک‌گویی ، زودباوری ، صراحت کلام

<>
شخص خام . . بی‌تزویر
خام بودن
ازروی خامی . . صادقانه . . خام

بی_تزویری.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/29 18:20 توسط jamshydf