ابزار کاربر

ابزار سایت


بی_تقوایی

++ بی‌تقوایی
کج‌اندیشی ، کج‌راهی ، لغزش
<>

تقوای دروغین . . آدم بی‌تقوا
بی‌تقوا . . کفرآمیز
بی‌تقوا بودن

++ بی‌تقوا بودن
بی‌تقوا شدن . بیراهه رفتن . گمراه شدن
گناهکار بودن . لغزیدن ، منحرف شدن

بی_تقوایی.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/04 16:25 توسط jamshydf