ابزار کاربر

ابزار سایت


بی_فکر

++ بی‌فکر
تهی‌مغز، ناآگاه، بی‌شعور
بی‌توجه
بی‌خبر ، ازهمه‌جابی‌خبر ، چشم‌بسته ، چشم‌وگوش‌بسته ، بی‌اطلاع
بیشعور


بیفکرانه

بدون فکر، هوایی، نسنجیده، چشم‌بسته، ناآگاهانه
بدون بررسی، بدون شناخت، ازروی بی‌خبری (بی‌فکری)، بی‌خبرانه
بدون اندیشۀ کافی، تقلیدی
طبیعی، غریزی ، بی‌توجه ، منفعلانه
فی‌البداهه، بدون تأمل، بی‌درنگ، آناً
تخمی ☹، بیهوده ، بی‌نتیجه

بی_فکر.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/28 21:29 توسط jamshydf