ابزار کاربر

ابزار سایت


تعجیل

++ تعجیل
اولویت ، بلادرنگی ، بلافاصلگی ، پیش‌دستی ، تبادر ، تسریع ، تندی ، سرعت . شتاب . شتابزدگی ، فوریت
<>
خوش‌قولی . . پیش‌دستی
زود . . زود بودن
<>
تأخیر
دیر . . دیر بودن . . صبر کردن . . معلق بودن . . به‌تعویق انداختن
باتأخیر
<>
سرموقع . . فرصت . . بحران . . وقت‌شناسی
به‌موقع . . خوش‌موقع . . فوری
به‌موقع عمل کردن
ضمناً
<>
بی‌موقعی . . بدموقعی . . نابه‌هنگام

تعجیل.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/25 15:10 توسط jamshydf