ابزار کاربر

ابزار سایت


تمیز_دادن

++ تمیز دادن
بازشناختن ، بصیرت داشتن ، پی بردن ، شناختن ، فهمیدن

تمیز_دادن.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/17 13:07 توسط jamshydf