ابزار کاربر

ابزار سایت


تهیدست_بودن
تهیدست بودن

فقیر بودن، گدایی کردن
محتاج بودن
آه دربساط نداشتن
پشم درکلاه نداشتن
باد هوا خوردن
آه نداشتن که‌ باناله‌ سودا کردن
به‌نانِ شب محتاج بودن
چشمش به‌دست کسی بودن

تهیدست_بودن.txt · آخرین ویرایش: 2020/04/27 23:40 توسط jamshydf