ابزار کاربر

ابزار سایت


توازی

++ توازی
موازی بودن؛ مطابقت ، تقارن ، تشابه ، همزمانی
همراهی


خطوط موازی، راه‌آهن، میلۀ پارالل
متوازی‌الاضلاع، متوازی‌السطوح


<>
توازی . . خطوط موازی
موازی . . موازی بودن

<>
وارونگی . . وارونه
وارونه بودن . . وارونه شدن . . وارونه کردن

توازی.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/02 19:55 توسط jamshydf