ابزار کاربر

ابزار سایت


توقف_کردن

++ ایستادن . توقف کردن
ایستادن ، بسته بودن ، بند بودن ، پارک کردن ، توقف کردن


++ توقف
پارک ، راه‌بندان ، لنگی
++ بازایستادن
بسته شدن ، خراب شدن

توقف_کردن.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/25 21:02 توسط jamshydf