ابزار کاربر

ابزار سایت


تکذیب_کننده

++ تکذیب‌کننده
منفی ، منکر ، نافی ، ناقض

تکذیب_کننده.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/17 13:17 توسط jamshydf