ابزار کاربر

ابزار سایت


ثبات

++ ثبات
دوام . . پایداری
<>
ثبات داشتن

++ ثبات داشتن
بند شدن ، قرار یافتن ، ماندن

ثبات.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/25 20:58 توسط jamshydf