ابزار کاربر

ابزار سایت


ثروت
ثروت

ثروت ، دولت ، تمول
مال، مکنت، نعمت، هستی
سرمایه، دستمایه، مایه
توانگری، ثروتمند بودن، غنا
استطاعت، بضاعت، تمکین، توانایی مالی
ثروت‌اندوزی، تکاثر
مایملک، املاک، مِلک
نقدینگی، مال‌الشرکه
هست‌ونیست، مال‌ومنال، داروندار، پول‌وپله
مادیات
تجمل
ثروت بادآورده
شکوه، تجمل، جبروت، احتشام

دارایی ،
سامان ، مال

<>

شخص ثروتمند . . ثروتمند . . پولدار . . صفات ثروت
ثروتمند بودن . . استطاعت داشتن . . پولدار شدن . . پولدار کردن

<>

فقر . . فقرا

ثروت.txt · آخرین ویرایش: 2017/05/15 19:25 توسط jamshydf