ابزار کاربر

ابزار سایت


جبران

++ جبران

استرداد ، اعاده ، بازیافت
پاداش
پرداخت غرامت ، تاوان
تساوی
تعدیل ، تقاص ، تلافی ، دلجویی ، قصاص

دوباره به‌دست آوردن

جبران.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/27 13:39 توسط jamshydf