ابزار کاربر

ابزار سایت


جدایی_انداز

++ جدایی‌انداز
آتش‌افروز ، آتش‌بیار ، دوبه‌هم‌زن ، سخن‌چین ، فتنه‌گر

++ جدایی انداختن
آتش چیزی را دامن زدن ، به‌آتش جنگ (فتنه) دامن زدن ، دامن زدن ، دعوا دامن زدن

جدایی_انداز.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/07 20:18 توسط jamshydf