ابزار کاربر

ابزار سایت


حائل

++ حائل
بند ، پشته ، تل ، جدار ، سدّ ، مانع

++ سدّ
بند ، خاکریز ، دیواره ، سد بتنی ، سد خاکی ، موج‌شکن

++ حصار
چپر ، دیوار ، سد ، فنس ، مانع

حائل.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/14 19:07 توسط jamshydf