ابزار کاربر

ابزار سایت


حساس

++ حساس

{انسان}

بااحساس ، بینا ، تأثیرپذیر ، تیزبین ، دل‌نازک ، رمانتیک ، سوخته

{حواس و احساسات}

گرم ، لطیف ، تندوتیز ، شاعرانه ، قلبی

{موقعیت}
خطیر

{زخم}
باز ، تحریک‌شده

حساس.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/08 12:33 توسط jamshydf