ابزار کاربر

ابزار سایت


خودداری

خودداری
ریاضت، امساک ، قناعت ، محرومیت
پرهیزگاری
امتناع، خودسانسوری، جلوگیری، اعتدال
اجتناب ، عدم استفاده
خودداری ازحرف زدن، طفره، فروگذاری، تقیه
کتمان، غمض کلام، ملاحظه، ملاحظه‌کاری
بهانه
نکول، عدم پرداخت
سرکوب امیال، فرونشانی، تهذیب نَفْس
مضایقه ، دریغ ، اِبا ، استنکاف، تحاشی، امتناع
خویشتن‌داری، بردباری، تهییج ناپذیری ، صبر

خودداری.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/15 20:29 توسط jamshydf