ابزار کاربر

ابزار سایت


دراختیار_گرفتن

++ دراختیار گرفتن

استثمار کردن ، بهره‌کشی کردن ، بیگاری کشیدن ، سواری گرفتن ، متمسک شدن ، متوسل شدن ، وسیله کردن 629 ، یاری خواستن ،

دراختیار_گرفتن.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/12 00:40 توسط jamshydf