ابزار کاربر

ابزار سایت


دلجویی

++ دلجویی . پوزش
<>
پوزش . . کفاره . . رازونیاز
دلجویی‌کننده
دلجویی کردن . . کفاره دادن


++ کفاره
قربان

دلجویی.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/07 12:39 توسط jamshydf