ابزار کاربر

ابزار سایت


دوست

++ دوست

آشنا ، رفیق

++ رفیق

دوست ، متفق ، مصاحب ، معاشر ، هم‌بازی
هم‌پیاله ، هم‌پیشه ، هم‌قمار ، همنشین ، معاشر


++ دوست نزدیک

قرین ، همدم ، یکدل ، یگانه

دوست.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/02 23:18 توسط jamshydf