ابزار کاربر

ابزار سایت


سیاست
سیاست

راهکار ، روش ، دستورالعمل
استراتژی ، خط‌مشی
دیپلماسی، تدبیر
نحوۀ اداره ، دانش حکومت کردن ، حکمرانی
دوراندیشی ، آینده‌نگری
حسابگری ، سیاسی‌کاری
روش‌شناسی، متدلوژی

سیاست.txt · آخرین ویرایش: 2016/07/03 21:46 توسط jamshydf