ابزار کاربر

ابزار سایت


شیء
شیء

شیء ، چیز ، عین ، قلم ، کالا
پدیده ، عارضه ، حادثه ، عینیت
جنس، نوع
اجناس ، اشیا ، اعیان
جوهر ، ذات
فرد ، کس ، شخص ، خویش


شی

شیء.txt · آخرین ویرایش: 2020/06/10 13:51 توسط jamshydf