ابزار کاربر

ابزار سایت


صراحت

++ صراحت کلام

ارائۀ واقعی ، افشا کردن ، خام بودن ، راست گفتن ، راستگویی ، شفاف‌سازی ، صراحت داشتن ، صریح سخن گفتن

candor

صراحت.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/03 22:31 توسط jamshydf