ابزار کاربر

ابزار سایت


ظاهر
ظاهر

ظاهر . جلوه ، اثر ، بروز ، نمود
اثر ، بدنه ، بروز ، برونه ، بیرون
پدیده ، جلوه ، چیز ، شکل ، صورت ظاهر


ظاهر . پدیداری . منظره . منظره ← چشم‌انداز
سرووضع . خطوط چهره . پدیداری
ظاهری
به‌نظر آمدن . ظاهر شدن . ظاهراً . ظاهراً


سینما . تمهیدات سینمایی . فیلم‌ساز


445 appearance

ظاهر.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/28 13:54 توسط jamshydf