ابزار کاربر

ابزار سایت


عدم_تشخیص

++ عدم تشخیص

سوء قضاوت، تصور غلط . . توهم، پندار نادرست
جایزالخطا بودن
تفسیر غلط ؛ بی‌عدالتی ؛ مبالغه ؛ دست کم گرفتن

عدم_تشخیص.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/17 15:57 توسط jamshydf