ابزار کاربر

ابزار سایت


عملی_شدن

++ عملی شدن

انجام شدن ، انجام گرفتن (یافتن) ، تمشیت یافتن ، سروسامان گرفتن

شدن ، فیصله یافتن

عملی_شدن.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/29 15:30 توسط jamshydf