ابزار کاربر

ابزار سایت


غایب
غایب

مفقود، ناپدید، غیر مقیم
بدون نماینده
گریزپا، فراری، گریزان، گریخته
غیرموجود
بیرون‌گذاشته‌شده، خط‌خورده، محروم ، مستثنی
نایاب، کمیاب

غایب.txt · آخرین ویرایش: 2016/09/05 15:59 توسط jamshydf