ابزار کاربر

ابزار سایت


فروتنی

++ فروتنی . شرم
<>
شرم
فروتن . . شرمگین


++ شرم
حجب ، حجب‌وحیا ، حیا

++ فروتنی
تذلل ، حقارت ، خشوع

فروتنی.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/08 18:06 توسط jamshydf