ابزار کاربر

ابزار سایت


فریب

فریب
گول، حیله، کَلَک، مکر، خدعه، حُقه، نیرنگ
ترفند، افسون، فتنه، بازی
فریب‌کاری، تزویر، تدلیس، حقه‌بازی
نیرنگ‌بازی، تقلب، کلاهبرداری ، تردستی
مارگیری، آهوگردانی
آرتیست‌بازی، زیرکی ، تظاهر
عشوه، ادا
طلسم، دام
لطایف‌الحیل، تدبیر
ببروبدوز، دوزوکلک، آب‌کاری، بامبول، اللم‌قللم


اغفال، فریب دادن، گول زدن
استحمار، عوام‌فریبی، تحمیق ◄ بدآموزی

فریب.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/31 21:55 توسط jamshydf