ابزار کاربر

ابزار سایت


فقدان_اندیشه

++ فقدان اندیشه

شم ، غریزه ، فقدان شعور ، واکنش شرطی

فقدان_اندیشه.txt · آخرین ویرایش: 2016/03/08 14:51 توسط jamshydf