ابزار کاربر

ابزار سایت


قدرت
قدرت

زور ، اقتدار ، یارا
تاب ، طاقت
تحمل ، استواری ، استقامت
توانایی


پهلوانی . . ورزشکاران . . تقویت
علم نیرو
قوی . . ثابت‌قدم . . تنومند
ورزشکار . . مردانه
قوی بودن . . تقویت کردن
باقدرت


ضعف


++ تقویت کردن
نیرو دادن

++ قوی بودن
شدت داشتن ، شدید بودن

قدرت.txt · آخرین ویرایش: 2016/07/14 23:54 توسط jamshydf