ابزار کاربر

ابزار سایت


مبادرت_کردن

++ مبادرت کردن

آزمایش کردن ، آغاز کردن ، به‌کار انداختن ، تجربه کردن ، تشکیل دادن ، جسارت کردن ، داوطلب شدن ، دست به‌کار شدن ، دل به‌دریا زدن ، فشار آوردن ، فعال بودن ، قدم اول را برداشتن ، قمار کردن ، کلید زدن ، ماشه کشیدن ، مشغول کار شدن ، یک کاری کردن

++ سعی کردن

اهتمام کردن ، تکان خوردن ، جنبیدن ، کوتاه نیامدن ،

مبادرت_کردن.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/10 18:15 توسط jamshydf