ابزار کاربر

ابزار سایت


مصمم

مصمم

عزم‌کرده ، راسخ ، جدی
بااراده ، قُد ، کله‌شق ، سرسخت ، سمج
بُرّا، قاطع، متمرکز
باثبات، ثابت‌قدم، استوار
متین، مطمئن ، خاطرجمع
کمرهمت‌بسته
غیور، متعصب
راغب ، قصدکرده ، فعال
بیرحم
جسور

مصمم.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/17 22:32 توسط jamshydf