ابزار کاربر

ابزار سایت


معنویت

معنویت
روحانیت، ایده‌آلیسم (ایدآلیسم)، عرفان


غیرمادی
اخروی، ذهنی، مجرد، آرمانی
آبستره، انتزاعی، تجریدی، اعتباری، فکری
افلاکی، غیرزمینی، معنوی، لاهوتی
شبح‌وار، مصنوعی


معنوی
روحانی، عرفانی، لاهوتی، آسمانی، دینی
استعاری


غیرملموس
بدون بدن، ملکوتی
خیالی ، روانی
روحانی، متعالی، معنوی، عرفانی
معنایی، ذهنی، فریبنده، موهوم، رمزی
ساختگی


<>

معنویت . . ذهنیت
غیرمادی . . غیرملموس . . معنوی
مجرد کردن

معنویت.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/05 13:13 توسط jamshydf