ابزار کاربر

ابزار سایت


مفلوک

++ مفلوک
تیره‌روز، عاجز ، بیچاره
بی‌طالع، بی‌سرانجام، بینوا، بی‌ستاره
بدبخت
شوم، مضطر، پست
ناموفق ، تهیدست ، درسختی
فرسوده
مظلوم
شپشو

مفلوک.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/15 20:09 توسط jamshydf