ابزار کاربر

ابزار سایت


ناباوری

ناباوری ، شک

عدم اعتقاد، عدم قبول، نظر مخالف
تشكيک، سوءظن، بدبينی
تكذيب، نفی، انكار
دگرانديشی، ديگرانديشی، ضديت ، بدعت ، لامذهبی


شكاک

مردد، بددل، بدگمان، ظنين، بدقلب
متردد، متز لزل، دودل، نامصمم، بیعزم
مسئله دار
كافر، لامذهب
بلاتكليف، منتظر
وسواسی


مشكوک

{فاعل - دارای گمان بد به ديگری یا چیزی}
شکاک ↑

{مفعول - آنچه در باره‌اش شک کنند}

شک‌دار، مظنون، نامحتمل، باورنكردنی

{موصوف - همراه با شک و تردید}

مبهم، نامعين ، غيرقابل اتكا

ناباوری.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/26 14:52 توسط jamshydf