ابزار کاربر

ابزار سایت


ناسزاها

++ ناسزاها
ورپریده ، خر ، احمق ، دیوانه ، پست ، بی‌انصاف ، توله سگ ، کثافت

ناسزاها.txt · آخرین ویرایش: 2016/04/29 23:08 توسط jamshydf