ابزار کاربر

ابزار سایت


نتیجه
نتیجه

نتیجه ، حاصل ، دستاورد ، ثمر
ثمره ، پیامد ، محصول
پایان
برآیند ، بازتاب ، معلول
دنباله ، پی‌آمد
اجر ، پاداش
جواب ، حاصل‌ضرب ، نتیجۀ تقسیم
کسر ، معادله ، نتیجۀ عددی
جمع ، مجموع ، حاصل‌جمع
مانده ، باقیمانده
سود . صورتحساب ، حساب
نتیجۀ کار ◄ فعل
ثمرات


رأی دادگاه ، فرزند


Number of times this page has been accessed: Today: 1 ; Since last month: 52

نتیجه.txt · آخرین ویرایش: 2020/05/28 20:15 توسط jamshydf