ابزار کاربر

ابزار سایت


وارونه

++ وارونه
واژگون . معکوس ، سرنگون ، آویزان
چپکی ، برعکس ، پشت‌ورو
ضد ، مغایر ، مقابل
دمر ، خوابیده
چپه ، چپرو ، چَپَرو
چپ ، معلق


<>
وارونگی . . وارونه
وارونه بودن . . وارونه شدن . . وارونه کردن

وارونه.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/11 09:53 توسط jamshydf