ابزار کاربر

ابزار سایت


ویرانی
ویرانی

خرابی ، نابودی
هلاکت ، تباهی ، فنا
هلاک ، نیستی
شکست ، ادبار ، فلاکت
فروپاشی ، فروریزی ، اضمحلال ، زوال

ویرانی.txt · آخرین ویرایش: 2016/07/15 21:41 توسط jamshydf