ابزار کاربر

ابزار سایت


پوست

++ پوست
چرم ، شبرو ، شورو ، لعاب

++ پوشاک
لباس

++ روسری
شال ، مقنعه ، نقاب

++ سایر پوشیدنیها
اپل ، اجزای لباس: بالاتنه ، بند تنبان ، بند شلوار ، پایین‌تنه ، درز
شب‌کلاه ، قلاب ، گریبان ، لباس

++ صفات لباس
استرچ ، پلوخوری ، چسبان ، سواری ، شخصی‌دوز ، فاخر ، فرم ، کشی ، کیپ

پوست.txt · آخرین ویرایش: 2016/05/14 00:40 توسط jamshydf