ابزار کاربر

ابزار سایت


گستاخی

++ گستاخی
چالش ، کولی‌بازی
<>
وقاحت ، پررویی
آدم پررو . . گستاخ . . بی‌شرم
گستاخ بودن

insolence cat878


گستاخی

جسارت، تهتک، پرده‌دری، تکبر
چالش، اعلان جنگ ، تحقیر
تجرّی؛ آبروریزی، کولی‌بازی، رسواسازی ◄ بدگویی
پررویی، بی‌شرمی، بی‌حیایی، وقاحت، توهین ، بی‌ادبی ، جواب پس دادن

گستاخ

جسور، پاچه‌ورمالیده، فحاش
بی‌ادب ، مغرور، تحقیر‌کننده
بی بندوبار؛ خیره
نخاله، لوس، ارنئوت، متجاسر
هار☹، شرور
بی‌شرم، پررو، بی‌حیا، وقیح، چشم‌سفید، کولی
بدچشم، خیره‌چشم، چشم‌دریده، شوخ‌چشم، هرزه‌نگاه، چشم‌چران

بی‌شرمانه، اهانت‌آمیز، توهین‌آمیز

گستاخ بودن

بی‌ادب بودن ، توی چشم کسی نگاه کردن، خیره نگاه کردن، شرم نداشتن
بی‌شرم، بی ادب بودن؛ چشم‌چرانی کردن، خوردن
گستاخی کردن، پررویی کردن
تشر زدن ، نافرمانی کردن، به‌مبارزه طلبیدن ، سرپیچی کردن

⍃ ا . . افتخار 871، بی‌احترامی 921⍃

گستاخی.txt · آخرین ویرایش: 2020/04/24 21:27 توسط jamshydf